Trainingen

De Sterk op het Werk coaches geven ook lezingen en incompany trainingen.

Trainingen:

 • De Manager als Coach / Coachend leidinggeven
 • Voeren Lastige Gesprekken

Vanaf 2019 ook:

 • Omgaan met kritiek
 • Hoe coach ik mijn baas en collega’s?
 • Rots & Water Fysieke Assertiviteitstraining

 

Training De Manager als Coach / Coachend leidinggeven
Managers die in staat zijn om het beste uit hun team te halen, beschikken vaak over dezelfde technieken als waar een coach mee werkt.
Kennis krijgen van de kwaliteiten en valkuilen van medewerkers (en zichzelf), inzicht hebben in wat iemand motiveert en ruimte geven voor groei en ontwikkeling.

Aanleren tools voor het versterken van medewerkers:
In de training geven wij managers een spoedcursus coachingsvaardigheden, die nodig zijn voor het aansturen van een team:

 • Kernkwadranten en andere gedrags- en persoonlijkheidsprofielen
 • Gesprekstechnieken & Luistervaardigheden
 • Feedback geven die werkt
 • Motivatietechnieken
 • Bevorderen assertiviteit
 • Omgaan met stress en conflicten
 • Invloed van mijn persoonlijkheid op het team

Deze training wordt ook 1-op-1 gegeven.

 

Training Voeren Lastige Gesprekken
Voorbereiden, opbouwen en oefenen van lastige gesprekken met disfunctionerende medewerkers & aanzeggesprekken bij ontslag.

Lastige gesprekken met een disfunctionerende medewerker
Het (stevig) aanspreken van een medewerker die – al of niet geruime tijd – disfunctioneert is lastig. Er is soms al een lang verbetertraject aan voorafgegaan met gesprekken, coaching en misschien mediation. Het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en u wilt de medewerker duidelijk maken dat het nu echt 2 voor 12 is. Hoe bereidt u een dergelijk gesprek voor en hoe begeleidt u dit?

Aanzeggen bij ontslag
Het op de juiste wijze aanzeggen van medewerkers vormt een essentieel onderdeel van een ontslagprocedure bij een organisatie. Het kan voor zowel HR, leidinggevende als voor medewerker ongemakkelijk zijn; de boodschap is immers negatief. Handigheid met het voeren van zulke gesprekken is essentieel om zowel persoonlijk leed als juridische procedures te voorkomen.

 

Vanaf 2019 ook:

Training Omgaan met kritiek
Kritiek geven of kritiek ontvangen, beide is enorm lastig. Niets roept zoveel weerstand en emotie op. Kritiek geven is eng, spannend en wordt vaak op een defensieve manier gedaan, waardoor de weerstand en emotie bij degene die de kritiek krijgt alleen maar oploopt.
Kritiek ontvangen is heel vervelend, als u er niet voor open staat. Want dat kritiek, mits goed gebracht, enorm positief kan zijn voor uw eigenbeeld en ontwikkeling, is een gegeven. Maar kritiek krijgen, onverwacht en zonder onderbouwing, hoeft u niet te accepteren. U mag vragen om toelichting, om specificatie, om onderbouwing.

Luisteren, vooroordelen wegwerken, feedback vragen én inzicht in de beweegredenen van de ander, kan het geven en ontvangen van kritiek een stuk minder emotioneel maken.

 

Training Hoe coach ik mijn baas en collega’s?
Een groepstraining, waarbij teamleden en hun managers op informele manier elkaar beter leren kennen. Waarbij (mis)communicatie en samenwerken centraal staat en deelnemers actief op zoek gaan naar (meer) plezier in het werk.

Weet u wat u nodig heeft om een leuke werkdag te hebben? We gaan kijken naar wat u motiveert en geven u handvatten hoe u dit met uw leidinggevende kunt bespreken om die leuke werkdag ook daadwerkelijk te krijgen.

U gaat op deze dag beleven hoe u positief kunt communiceren, wat maakt dat u uw boodschap kunt overbrengen zonder de boosheid van de ander te ontlokken. Luisteren naar wat de ander zegt, ervaren wat uw meningen of overtuigingen zijn en open staan voor het feit dat úw gedrag kan meehelpen aan de leuke werkdag van uw collega.

 

Rots & Water Fysieke Assertiviteitstraining
Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

De weerbaarheidstraining voor volwassenen zet in op het creëren van meer eigenwaarde en het ombuigen van onzekerheid naar zekerheid. Naast fysieke oefeningen voor verbetering van de lichaamshouding zal er ook aandacht worden besteed aan verbale- en non verbale weerbaarheid.

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd (zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren). Zo ontwikkelt u spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.

Bouwstenen zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Vanuit dit fundament is er aandacht voor de thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie.

Deze training wordt ook 1-op-1 gegeven.

Neem contact met ons op voor meer informatie