Trainingen

Een 1-op-1 training, een groepstraining of een inspirerende lezing voor een paar honderd man? Hieronder een paar van de onderwerpen waar wij regelmatig over spreken.

 • Assertiviteit & Weerbaarheid
 • Ellende op de werkvloer
 • Voeren Lastige Gesprekken
 • De Manager als Coach / Coachend leidinggeven
 • Inspirerend Leiderschap
 • Mobiliteit in de organisatie
 • Outplacement / Arbeidsmarktbenadering


Training Assertiviteit & Weerbaarheid

Tweedaagse groepstraining of een eendaagse 1-op-1 training

Wil jij je sterker voelen in de omgang met anderen? Beter voor jezelf leren opkomen? In een ontspannen en respectvolle sfeer, leer je welke woorden en technieken je kunt gebruiken om voor jezelf op te komen en hoe je grenzen aangeeft zonder ruzie te maken. In deze training wordt gebruik gemaakt van de Rots & Water techniek voor volwassenen. Rots en Water richt zich op het verhogen van de weerbaarheid, het oplossen van conflicten en het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden. Daarnaast is het bedoeld om zelfbeheersing, zelfreflectie en het zelfvertrouwen van mensen te vergroten.

 

Lezing Ellende op de werkvloer

 • Wanneer is sprake van ellende op de werkvloer?
 • Wat kost ellende op de werkvloer?
 • Wat veroorzaakt ellende op de werkvloer?
 • Wat is te doen aan ellende op de werkvloer?
 • Wat kan de werkgever doen, wat moet de werknemer doen, wat kan een coach doen en wanneer is het tijd voor een advocaat?
 • Wat willen jullie als organisatie gaan doen?

Indien gewenst, kan vervolgens een adviestraject worden ingezet. Dit bestaat uit het inventariseren van het personeels- en sanctiebeleid van de organisatie, het toetsen van dat beleid aan gedragingen op de werkvloer, gesprekken met directie, management en werknemers om normen en waarden helder te krijgen, inventariseren waar knelpunten zitten en komen met een actieplan om ellende op te lossen en/of te voorkomen.

 

Training De Manager als Coach / Coachend leidinggeven

Managers die in staat zijn om het beste uit hun team te halen, beschikken vaak over dezelfde technieken als waar een coach mee werkt. Kennis krijgen van de kwaliteiten en valkuilen van medewerkers (en zichzelf), inzicht hebben in wat iemand motiveert en ruimte geven voor groei en ontwikkeling.

In de training geven wij managers een spoedcursus coachingsvaardigheden, die nodig zijn voor het aansturen van een team:

 • Kernkwadranten en andere gedrags- en persoonlijkheidsprofielen
 • Gesprekstechnieken & Luistervaardigheden
 • Feedback geven die werkt
 • Motivatietechnieken
 • Bevorderen assertiviteit
 • Omgaan met stress en conflicten
 • Invloed van mijn persoonlijkheid op het team

Deze training wordt ook 1-op-1 gegeven.

 

Training Voeren Lastige Gesprekken – met trainingsacteur

Voorbereiden, opbouwen en oefenen van lastige gesprekken met disfunctionerende medewerkers & aanzeggesprekken bij ontslag.

Lastige gesprekken met een disfunctionerende medewerker
Het (stevig) aanspreken van een medewerker die – al of niet geruime tijd – disfunctioneert is lastig. Er is soms al een lang verbetertraject aan voorafgegaan met gesprekken, coaching en misschien mediation. Het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en je wilt de medewerker duidelijk maken dat het nu echt 2 voor 12 is. Hoe bereid je een dergelijk gesprek voor en hoe begeleid je dit?

Aanzeggen bij ontslag
Het op de juiste wijze aanzeggen van medewerkers vormt een essentieel onderdeel van een ontslagprocedure bij een organisatie. Het kan voor zowel HR, leidinggevende als voor medewerker ongemakkelijk zijn; de boodschap is immers negatief. Handigheid met het voeren van zulke gesprekken is essentieel om zowel persoonlijk leed als juridische procedures te voorkomen.

 

Training Inspirerend Leiderschap

Een training voor managers om helderheid en vaardigheden te ontwikkelen over thema’s als:

 • Wat verwacht de organisatie van mij als leidinggevende? Hoe draagt zij dat uit?
 • Wie wil ik zijn als leidinggevende? Hoe verhoudt zich dat tot de visie van de directie?
 • Welke persoonskenmerken, talenten en vaardigheden heb ik wel / nog niet in huis om mijn medewerkers te motiveren, te faciliteren, aan te sturen?
 • De balans tussen sturen en faciliteren, tussen harde cijfers en menselijkheid
 • Duurzame inzetbaarheid van mijn medewerkers én van mijzelf

 

Training Outplacement / Arbeidsmarktbenadering

Deze training richt zich op grotere groepen boventalligen en organiseren wij op verzoek van de organisatie. Afhankelijk van de wens kan deze training een dagdeel (introductie) beslaan of meerdere dagen.

Een volledig programma maakt medewerkers klaar voor het solliciteren naar een functie buiten de organisatie. Indien zij nog niet ‘arbeidsmarktklaar’ zijn, bieden wij vooraf loopbaanbegeleiding aan teneinde de juiste loopbaankoers te bepalen. Dit kan zowel individueel als in kleinere groepen.

In de training bouwen medewerkers kennis en vaardigheid op in:

 • De eigen arbeidsmarktstrategie
 • Arbeidsmarktbenadering
 • Netwerken
 • Solliciteren
 • Effectief gebruik van social media zoals LinkedIn

Neem contact met ons op voor meer informatie