Vergoeding bij minder werken door ziekte

Werknemers die om gezondheidsredenen (structureel) minder uren moeten gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een procedure die de Algemene Onderwijsbond (Aob) had aangespannen.
De standaard gang van zaken is dat dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en de werknemer opnieuw in dienst wordt genomen, maar dan voor minder uren. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op een transitievergoeding.
De vergoeding gold, tot nu toe, alleen als de werknemer volledig stopt bij de werkgever.