Privacy bij Sterk op het Werk

Coaching vraagt een vertrouwensband tussen coach, cliënt en opdrachtgever. Het is daarbij ook onze taak om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten of website gebruik maakt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en uitingen van Sterk op het Werk, waaronder de website. Sterk op het Werk respecteert de privacy van alle cliënten, opdrachtgevers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een coachprogramma, coachopleiding of workshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Onze coaches zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gevolgde opleidingen, werkervaring, burgerlijke staat (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van gevolgde coachingsgesprekken, opleidingen of workshops (nodig voor inschrijving en facturatie). Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. Wij bieden alle cliënten en deelnemers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens over cliënten, trajecten en deelnemers aan trainingen op papier, worden na afsluiting van een coach- of opleidingstraject, na twee jaar vernietigd.

Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt Norton Antivirus gebruikt. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening (zowel coaching, supervisie als opleiding), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal in overleg met de coachcliënt worden afgestemd of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

 

Onze website en cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Ook als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.