Hoe is mantelzorg en werk te combineren?

Zorgt u voor iemand en heeft dat effect op uw werk? Probeer dat bespreekbaar te maken met uw leidinggevende of P&O adviseur. Soms is een tijdelijke oplossing en wat flexibiliteit van beide partijen genoeg. Even wat minder uren maken, een project overdragen of wat extra vakantiedagen opnemen. U laat zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt en dat kan een werkgever waarderen.

Wettelijk heeft u recht op vijf dagen betaald kortdurend zorgverlof en zes weken onbetaald zorgverlof. In sommige cao’s zijn extra afspraken gemaakt over mantelzorg. Maar voor een kleine werkgever is het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen zwaar. Aan de andere kant, als u uitvalt of ziek wordt, is de werkgever nog verder van huis. Vraag uw werkgever om mee te denken over flexibiliteit en haalbaarheid.