Coaching

Coaching bestaat vaak uit een combinatie van thema’s, omdat er bij een cliënt meerdere aandachtspunten of pijnpunten kunnen zitten. We houden dan niet vast aan één richting, aan één model, aan één doel. We zetten onze kennis, ervaring en expertise in om jou stappen te laten zetten zodat je situatie verbetert.

Dit bereiken wij door een omgeving te creëren waarin je open en met vertrouwen kan praten. Bij ons is er veel ruimte voor nadenken, spiegelen, verbinden en, zo nodig, een duw in de goede richting.

Je kunt kiezen voor gesprekken bij ons thuis (Charlotte in Apeldoorn en Frank in Oosterbeek) of buiten in de natuur.

 

Enkele Thema’s waarop wij coachen

  • Stress in werk en levensstijl
  • Assertiviteit & Weerbaarheid
  • Talentontwikkeling
  • Vitaliteit
  • Loopbaanbegeleiding
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Leiderschap
  • WandelCoachGroep Apeldoorn

 

STRESS IN WERK EN LEVENSSTIJL

Werkdruk en stress is bij veel werknemers oorzaak van onrust en verzuim. Wij werken met jou aan een stuk bewustwording van wie je bent, wat je voelt en denkt en welke gedachten en handelingen invloed hebben op hoe jij stress ervaart.

Nadenken over je drijfveren, zelfbeeld, emoties en denkpatronen stelt jou in staat om keuzes te maken in hoe je met situaties en mensen omgaat. Welke stappen kun je zetten om stress te verminderen en meer plezier te krijgen in je werk en je leven.

 

ASSERTIVITEIT & WEERBAARHEID

In deze coaching wordt via gesprekken en oefeningen gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de sociale- en communicatieve vaardigheden en het omgaan met conflictsituaties. Een doelgerichte vorm van coaching, waarbij de huidige situatie uitgangspunt is en we gaan werken naar een gewenste situatie. Wat wil je bereiken; Waar sta je nu; Welke opties en obstakels zie je; Wat moet je doen, wat kan je doen, wat ga je doen?

Door middel van vraag- en antwoord gesprekken, reflecties en (zonder oordeel) spiegelen wordt creatief denken en doelgericht handelen gestimuleerd. De Rots & Water voor volwassenen methodiek in de vorm van (lichte) fysieke zelfverdedigingsoefeningen, kan deel uitmaken van de coaching.

 

VITALITEIT

Coaching rondom vitaliteit houdt in dat we onderzoeken welke patronen iemand heeft die de gezondheid ondermijnen, hoe de balans is tussen privé en werk, tussen input en output, tussen verwachtingen en resultaten en tussen inspanning en ontspanning.

Daarnaast kunnen we gericht aandacht besteden aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen, goede communicatie en gesprekstechnieken, lichaamsbeweging en zelfs aan voeding. En we bespreken welke verantwoordelijkheden bij de medewerker en/of bij de organisatie of leidinggevende liggen.

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Loopbaanmanagement gaat over het beheer van de loopbaan. Hoe kom je erachter welke talenten aanwezig zijn? En hoe zorg je er vervolgens voor dat ze tot hun recht komen? Wat is nodig om vitaal te blijven in het werk, om duurzaam inzetbaar te zijn? Wat vraagt het van de medewerker, wat van de organisatie? Hoe komt eenieder tot zijn recht in het werk?

Het doel daarbij is de loopbaankoers helder te krijgen, de voorwaarden (waarden, kwaliteiten, inspiratiebronnen etc.) en ‘pit falls’ erbij in kaart te brengen en concrete stappen te bepalen om die koers te volgen. Daarbij hoort ook antwoord op de vraag te komen of en hoe organisatie en medewerker voor elkaar van belang zijn en kunnen blijven.

 

DUURZAME INZETBAARHEID & TALENTONTWIKKELING

In het HR-beleid van organisaties vormt Duurzame inzetbaarheid momenteel een centraal begrip. Het gaat over wat een werknemer kan en wil en wat het werk of de werkgever vraagt en biedt. Om dit te tackelen is er doorlopend aandacht nodig voor vitaliteit, ontwikkeling, baan(her)ontwerp en mobiliteit. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Coaching van de individuele medewerker of het trainen van de (lijn)managers kan hierbij helpen. Wat belemmert een medewerker om betrokken te zijn, om zich in te zetten voor groei en gezondheid? Hoe kunnen beide partijen interessant voor elkaar blijven? En welke opties hebben managers om hun teams hierop aan te sturen?

 

LEIDERSCHAP

Leiderschapsvraagstukken zijn zeer divers: wat is mijn (beste) managementstijl? Voor het middenkader: hoe verhoud ik mij tot mijn eigen team enerzijds en de managementlagen boven mij anderzijds? Voor leiders bovenin de organisatie: hoe versterken wij onze positie in de markt? Welke uitdagingen liggen er op organisatieniveau, op personeelsmanagement, of financieel terrein? Hoe houden we alle stakeholders tevreden? Voor alle leidinggevende: hoe creëer ik een goede werk-privé-balans? Hoe verbind ik hoofd, hart en hande(le)n?

Wij bieden alleen op maat gemaakte leiderschapsbegeleiding, omdat leiderschap naast enkele algemene thema’s vooral een individuele kwestie betreft. Wel verzorgen we trainingen voor managers die op dezelfde laag in de organisatie werkzaam zijn, om uit te wisselen over thema’s als hierboven genoemd.

 

WANDELCOACHGROEP APELDOORN

Heb jij vragen, problemen, conflicten waar je last van hebt en zou je die met een coach willen bespreken maar liever niet tegenover elkaar in een kantoorruimte? Heb jij behoefte aan het verbeteren van je conditie en kan je daar wat steun bij gebruiken? Wil jij ervaren hoe ongelofelijk rustgevend en helend het wandelen in een stille, mooie, groene omgeving kan werken?
Loop dan mee en werk aan je mentale en fysieke gezondheid. De WandelCoachGroep Apeldoorn heeft twee (kleine) groepen waar jij je bij kan aansluiten. Kijk voor meer informatie op onze Facebook pagina